Thực hiện kế hoạch thi đấu các môn thể thao học sinh năm học 2020-2021, ngày 19 và 20/01/2021 Phòng GDĐT Cái Bè đã tổ chức thi đấu môn Kéo co học ...